Elkészült az Útmutató a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítéséhez

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása és védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása és védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A települések számára a kézikönyv meghatározza a településkép jellemzőit, az ennek szempontjából egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Tekintettel arra, hogy az arculati kézikönyv egy ez idáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási műfaj, a Miniszterelnökségen elkészült egy Településképi Arculati Kézikönyv-minta, melyet a települések felhasználhatnak saját arculati kézikönyvük elkészítéséhez. Az előkészítő és megalapozó munka tapasztalatai alapján készült jelen Útmutató, ami mindenekelőtt a polgármestereknek, a főépítészeknek, és a kézikönyvek kidolgozóinak munkáját hivatott segíteni.

Az Útmutató az arculati kézikönyvek megvalósításának folyamatát lépésenként mutatja be, megkönnyítve azok munkáját, akik a kézikönyv magas színvonalú elkészítésének munkálataiban részt vesznek.

Amennyiben a kézikönyv kidolgozása során bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon a Miniszterelnökséghez a telepulesugy@me.gov.hu címre írt levéllel vagy a megyei állami főépítészéhez bizalommal!

 

(Forrás: kormany.hu/Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság)