Milyen feltételekkel használhatók fel a TAK webes felületen található sablonok, mintapéldányok, ábrák és részletfotók?

A tak.lechnerkozpont.hu weboldalon található sablonok, ábrák és részletfotók (a továbbiakban együttesen: sablonok) a Lechner Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, és az azokra vonatkozó szerzői jog kizárólag a Társaságot illeti meg.

A sablonok szabad felhasználását a Lechner Nonprofit Kft. a TAK készítéséhez bárki részére engedélyezi, az alábbi megkötésekkel:

  • tilos a sablonok kereskedelmi vagy más haszonszerzési céllal történő továbbadása, értékesítése, saját szoftverekbe történő beépítése, ide nem értve a kézikönyv összeállításához való felhasználását,
  • a sablonok kizárólag az adott célra, rendeltetésszerű módon használhatók fel, tilos a sablonokkal való bárminemű visszaélés,
  • a sablonok TAK-ban történő megjelentetése kizárólag a Lechner Nonprofit Kft. mint a szerzői jog jogosultjának feltüntetésével együtt szabályos, a forrás megjelölést javasoljuk az impresszumban feltüntetni,
  • a sablonok módosíthatók, de ebben az esetben is szükséges forrásként a Lechner Nonprofit Kft. megjelölése.

 

Kérjük, hogy a felhasználás során, a fentiekben foglaltakat a polgárjogi kártérítési és büntetőjogi felelősségre vonás szabályainak szem előtt tartásával szíveskedjék figyelembe venni!