A helyi jelentőségű védett természeti területek megállapítása is beolvad-e a településképi rendeletbe?

A helyi jelentőségű védett természeti terület megállapítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint továbbra is önálló helyi rendeletben történik, vagyis helyi jelentőségű védett természeti területek megállapítása nem olvad be a településképi rendeletbe. Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló területek építészeti, tájhasználati és zöldfelületi szempontból nagyon sokfélék lehetnek, hasznosnak tartjuk, ha a természetvédelmi kezelő javaslatot tesz annak sajátosságai alapján a tájvédelmi, természetvédelmi célokkal összhangban álló településképi területi besorolásra, esetleg konkrét településképi követelmények megfogalmazására. A természeti örökség által érintett terület, mint a település közigazgatási területének része, része a TAK és a HTR területi hatályának is. Lehet átfedés a természeti örökség területi lehatárolása és a helyi építészeti örökség területi lehatárolása között is, de ez nem törvényszerű. Ezek - a tájképi szempontból jelentős területek - a „meghatározó” vagy a „védett” területek részeként is lehatárolásra kerülhetnek, és ennek részeként természetesen településképi követelményeket kell rá meghatározni.