Gyakran Ismételt Kérdések

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódó gyakran ismételt kérdések elérhetőek az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság oldalán.

Ügyfélkapus azonosítóval.

A jogszabály rögzíti, hogy a település feladata, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészüljön. A Lechner Tudásközpont, mint a Miniszterelnökség háttérintézménye segíti az önkormányzatokat abban, hogy ezt magas minőségben készíthessék el. A Kézikönyv készítésének folyamatát közérthetően mutatja be a TAK útmutató, amely digitálisan elérhető itt.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének határideje minden település számára 2017. október 1.

A Miniszterelnökség minden érdeklődő településnek szívesen segít, és válaszol. Az önkormányzat kötelessége, hogy legalább a készítés ideje alatt főépítészt alkalmazzon. Amennyiben a település nem rendelkezik főépítésszel, és nincs is jelöltje, javasoljuk, hogy forduljon az illetékes területi Építész Kamarához, illetve az Országos Főépítészi Kollégiumhoz, és az állami főépítészhez.

Adatszolgáltatási kérelmet az alábbi profil jogosultságokkal lehet indítani: Főépítész, Főépítész munkatársa, TAK készítésében közreműködő munkatárs, Önkormányzati ügyintéző, Polgármester, Jegyző.

A térképszerkesztőhöz az alábbi munkakörökkel lehet hozzáférni: Főépítész, Főépítész munkatársa, TAK készítésében közreműködő munkatárs, Önkormányzati ügyintéző, Polgármester, Jegyző. Ennek feltétele, hogy a „Saját adatok” menüpont alatt egyrészt fel kell venni a kívánt települést, másrészt az alatta szereplő mezőben (Térkép szerkesztés) ugyanazt a települést szükséges hozzáadni. Ez utóbbival a térképszerkesztőhöz is hozzáférést szerez a felhasználó. Fontos, a települések hozzáadása után szükséges a „Mentés” gombra kattintani, hogy a változtatások érvénybe lépjenek. A térképszerkesztő pedig a jobb oldali „Településeim” menüboxban szereplő településre kattintva automatikusan megjelenik, amennyiben ahhoz a településhez térképszerkesztési jogosultságot is beállították. Térképet minden felhasználó csak az adott településre, sajátjaként tudja szerkeszteni, ugyanakkor más felhasználó is szerkeszthet térképet ugyanazon település vonatkozásában. Azonban egymás térképeit nem szerkeszthetik közösen.

Az ábragyűjtemény a „Példatár” felső menüsor legördülő menüjéből érhető el.

Mivel számos település nem rendelkezik saját vagy megbízott főépítésszel, ezért több esetben előfordulhat, hogy a TAK elkészítését nem főépítész végzi. A „TAK elkészítésében résztvevő munkatárs” a nem főépítészi minőségben szereplő TAK készítőket jelöli.

Erre vonatkozóan nincsen megkötés. Célszerű annak a személynek regisztrálnia, aki közvetlenül foglalkozik az adatszolgáltatási kérelemmel, a TAK készítésével és egyeztetésével.

A tak.lechnerkozpont.hu weboldalon található sablonok, ábrák és részletfotók (a továbbiakban együttesen: sablonok) a Lechner Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, és az azokra vonatkozó szerzői jog kizárólag a Társaságot illeti meg.

A sablonok szabad felhasználását a Lechner Nonprofit Kft. a TAK készítéséhez bárki részére engedélyezi, az alábbi megkötésekkel:

  • tilos a sablonok kereskedelmi vagy más haszonszerzési céllal történő továbbadása, értékesítése, saját szoftverekbe történő beépítése, ide nem értve a kézikönyv összeállításához való felhasználását,
  • a sablonok kizárólag az adott célra, rendeltetésszerű módon használhatók fel, tilos a sablonokkal való bárminemű visszaélés,
  • a sablonok TAK-ban történő megjelentetése kizárólag a Lechner Nonprofit Kft. mint a szerzői jog jogosultjának feltüntetésével együtt szabályos, a forrás megjelölést javasoljuk az impresszumban feltüntetni,
  • a sablonok módosíthatók, de ebben az esetben is szükséges forrásként a Lechner Nonprofit Kft. megjelölése.

 

Kérjük, hogy a felhasználás során, a fentiekben foglaltakat a polgárjogi kártérítési és büntetőjogi felelősségre vonás szabályainak szem előtt tartásával szíveskedjék figyelembe venni!

A helyi jelentőségű védett természeti terület megállapítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint továbbra is önálló helyi rendeletben történik, vagyis helyi jelentőségű védett természeti területek megállapítása nem olvad be a településképi rendeletbe. Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló területek építészeti, tájhasználati és zöldfelületi szempontból nagyon sokfélék lehetnek, hasznosnak tartjuk, ha a természetvédelmi kezelő javaslatot tesz annak sajátosságai alapján a tájvédelmi, természetvédelmi célokkal összhangban álló településképi területi besorolásra, esetleg konkrét településképi követelmények megfogalmazására. A természeti örökség által érintett terület, mint a település közigazgatási területének része, része a TAK és a HTR területi hatályának is. Lehet átfedés a természeti örökség területi lehatárolása és a helyi építészeti örökség területi lehatárolása között is, de ez nem törvényszerű. Ezek - a tájképi szempontból jelentős területek - a „meghatározó” vagy a „védett” területek részeként is lehatárolásra kerülhetnek, és ennek részeként természetesen településképi követelményeket kell rá meghatározni.